Κανένα άλλο είδος αλυσίδας δεν καλείται να αποδώσει σε τόσο σκληρό περιβάλλον όσο η αλυσίδα των μοτοσικλετών. Η διαφορά μεταξύ μια καλής και μια κακής αλυσίδας, Η διαφορά μεταξύ μιας καλής και μιας κακής αλυσίδας μπορεί να φανεί εύκολα από το βαθμό της ελαστικότητας που προκαλείται από τη φθορά και την αντίσταση στην κόπωση. 

Οι κορυφαίες ποιοτικά αλυσίδες χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:

Υψηλή αντοχή στη φθορά,  Υψηλή αντοχή στην κόπωση,  Ικανότητα υψηλής αντοχής στους κραδασμούς και στον εφελκυσμό,  Συνδέσμους που παραμένουν εύκαμπτοι.

Συνολικά, μια αλυσίδα πρέπει να έχει τη δύναμη και την αντοχή για να ταιριάζει με τη δύναμη της μηχανής και τη σκληρότητα του υλικού των γραναζιών. Τα πλευρικά ελάσματα, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ως το «πλαίσιο» της αλυσίδας κίνησης, πρέπει επίσης να διαθέτουν την απαραίτητη αντίσταση για αντέξουν το φορτίο εφελκυσμού που θα τοποθετηθεί πάνω τους.

Τα δόντια από το γρανάζι και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα που υπόκεινται σε μεγάλες πιέσεις κατασκευάζονται όσο το δυνατόν σκληρότερα, μέσω μιας μεθόδου θερμικής επεξεργασίας που ονομάζεται Carburized quenching, μετά την οποία τα γρανάζια μετριάζουν σταδιακά τη σκληρότητα προς το εσωτερικό, για να παραχθεί ένα σκληρό γρανάζι ιδανικής δύναμης.

Βρείτε αξεσουάρ για το δίκυκλό σας