Για τα μπουζί, είναι σημαντικό να εντοπίσετε τη σπινθήρα ακριβώς στην προκαθορισμένη περιοχή του θαλάμου καύσης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του κινητήρα. Οι παράγοντες 
σχεδιασμού του κινητήρα, όπως το σχήμα και το μέγεθος του θαλάμου καύσης, ο αριθμός και το μέγεθος της εισαγωγής και εξαγωγής βαλβίδων και τη γωνία των βαλβίδων, είναι όλες οι πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή 
ενός μπουζί. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθεί το σωστό μπουζί κατά τη φάση κατασκευής του κινητήρα, οι μηχανικοί της Yamaha θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν ένα εντελώς καινούργιο.

0€ - 18.33€

Βρείτε αξεσουάρ για το δίκυκλό σας

YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha CR6HSA (94701-00372) Plug Spark   Κωδικός: 9470100372
3,50€
YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha CR8E (94701-00411) Plug Spark   Κωδικός: 9470100411
7,17€
YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha CR7E (94701-00353) Plug Spark   Κωδικός: 9470100353
7,61€
YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha CPR8EA-9 (94701-00415) Plug Spark   Κωδικός: 9470100415
8,21€
YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha CR9E (94701-00410) Plug Spark   Κωδικός: 9470100410
9,31€
YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha CPR9EA-9 (94700-00871) Plug Spark   Κωδικός: 9470000871
10,34€
YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha LMAR8A-9 (94701-00436) Plug Spark   Κωδικός: 9470100436
12,21€
YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha LMAR9A-9 (94701-00446) Plug Spark   Κωδικός: 9470100446
15,38€
YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha LMAR7G (94701-00443) Plug Spark   Κωδικός: 9470100443
16,32€
YAMAHA
Μπουζί NGK Yamaha LMAR9E-J (94701-00424) Plug Spark   Κωδικός: 9470100424
18,33€