Οι τιμές ενδέχεται να αλλάζουν σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο YAMAHA.