Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Για τα μπουζί, είναι σημαντικό να εντοπίσετε τη σπινθήρα ακριβώς στην προκαθορισμένη περιοχή του θαλάμου καύσης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του κινητήρα. Οι παράγοντες 
σχεδιασμού του κινητήρα, όπως το σχήμα και το μέγεθος του θαλάμου καύσης, ο αριθμός και το μέγεθος της εισαγωγής και εξαγωγής βαλβίδων και τη γωνία των βαλβίδων, είναι όλες οι πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή 
ενός μπουζί. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθεί το σωστό μπουζί κατά τη φάση κατασκευής του κινητήρα, οι μηχανικοί της Yamaha θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν ένα εντελώς καινούργιο.

Μπουζί Yamaha Crypton T135

9470000871
€9,10

Μπουζί CPR9EA-9

Μπουζί Yamaha Crypton T110

9470100372
€3,91

Μπουζί NGK CR6HSA

Μπουζί Yamaha N MAX 155

9470100415
€7,24

Μπουζί CPR8EA-9

Μπουζί Yamaha FZ1 2006-2014

9470100403
€9,44

Μπουζί CR9EK

Μπουζί Yamaha FZ6 2005-2006

9470100403
€9,44

Μπουζί CR9EK

Μπουζί Yamaha FZ6 2007-2008

9470100403
€9,44

Μπουζί CR9EK

Μπουζί Yamaha X MAX 300

9470100436
€11,17

Μπουζί LMAR8A-9

Μπουζί Yamaha N MAX 125

9470100415
€7,24

Μπουζί NGK CPR8EA-9

Μπουζί Yamaha T MAX 530

9470100353
€8,86

Μπουζί NGK CR7E

Μπουζί Yamaha T MAX 500 2008-2010

9470100353
€8,86

Μπουζί NGK CR7E

Μπουζί Yamaha X MAX 250 2012

9470100241
€3,90

Μπουζί NGK DPR8EA-9

Μπουζί Yamaha X MAX 250 2014

9470100241
€3,90

Μπουζί NGK DPR8EA-9

Μπουζί Yamaha XT 660X

9470100353
€8,86

Μπουζί NGK CR7E

Μπουζί Yamaha Tracer 900

9470000871
€9,47

Μπουζί NGK CPR9EA-9

Μπουζί Yamaha TDM 900

9470100241
€3,90

Μπουζί NGK DPR8EA-9