Το φίλτρο λαδιού καθαρίζει το λάδι του κινητήρα καθώς κυκλοφορεί μέσα στον κινητήρα. Αν το φίλτρο λαδιού δεν αντικαθίσταται περιοδικά μπορεί να φράξει από τα κατακάθια και τελικά το λάδι του κινητήρα μπορεί να αρχίσει να κυκλοφορεί χωρίς να περνά μέσα από το φίλτρο, πράγμα που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την φθορά του κινητήρα και συνεπώς μικραίνει την ζωή του κινητήρα.

0€ - 11.33€

Βρείτε αξεσουάρ για το δίκυκλό σας

Φίλτρα Λαδιού Crypton T135   Κωδικός: 1S7E344000
Φίλτρα Λαδιού FZ1   Κωδικός: 5GH1344060
Φίλτρα Λαδιού FZ6 2005-2006   Κωδικός: 5GH1344060
Φίλτρα Λαδιού FZ6 2007-2008   Κωδικός: 5GH1344060
Φίλτρα Λαδιού T MAX 500   Κωδικός: 5DM1344000
Φίλτρα Λαδιού T MAX 530   Κωδικός: 5DM1344000
Φίλτρα Λαδιού Tracer 700   Κωδικός: 5GH1344060
Φίλτρα Λαδιού Tracer 900   Κωδικός: 5GH1344060
Φίλτρα Λαδιού X MAX 300   Κωδικός: 1S7E344000
Φίλτρα Λαδιού XT 600   Κωδικός: 4X71344090
Φίλτρα Λαδιού XT 660   Κωδικός: 4X71344090
Φίλτρα Λαδιού X MAX 400   Κωδικός: 5RU1344000
10,70€
Φίλτρα Λαδιού TDM 900   Κωδικός: 5JX1344000
11,33€