Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Για τα μπουζί, είναι σημαντικό να εντοπίσετε τη σπινθήρα ακριβώς στην προκαθορισμένη περιοχή του θαλάμου καύσης, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του κινητήρα. Οι παράγοντες 
σχεδιασμού του κινητήρα, όπως το σχήμα και το μέγεθος του θαλάμου καύσης, ο αριθμός και το μέγεθος της εισαγωγής και εξαγωγής βαλβίδων και τη γωνία των βαλβίδων, είναι όλες οι πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή 
ενός μπουζί. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθεί το σωστό μπουζί κατά τη φάση κατασκευής του κινητήρα, οι μηχανικοί της Yamaha θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν ένα εντελώς καινούργιο.

Yamaha Crypton T135

9470000871
€8,60 με ΦΠΑ

Μπουζί CPR9EA-9

Yamaha Crypton T110

9470100372
€4,30 με ΦΠΑ

Μπουζί NGK CR6HSA

Yamaha N MAX 155

9470100415
€6,50 με ΦΠΑ

Μπουζί CPR8EA-9

Yamaha FZ1 2006-2014

9470100403
€11,11 με ΦΠΑ

Μπουζί CR9EK

Yamaha FZ6 2005-2006

9470100403
€11,11 με ΦΠΑ

Μπουζί CR9EK

Yamaha FZ6 2007-2008

9470100403
€11,11 με ΦΠΑ

Μπουζί CR9EK

Yamaha X MAX 300

9470100436
€10,99 με ΦΠΑ

Μπουζί LMAR8A-9

Yamaha N MAX 125

9470100415
€6,50 με ΦΠΑ

Μπουζί NGK CPR8EA-9

Yamaha T MAX 530

9470100353
€7,90 με ΦΠΑ

Μπουζί NGK CR7E

Yamaha T MAX 500 2008-2010

9470100353
€7,90 με ΦΠΑ

Μπουζί NGK CR7E

Yamaha X MAX 250 2012

9470100241
€3,51 με ΦΠΑ

Μπουζί NGK DPR8EA-9

Yamaha X MAX 250 2014

9470100241
€3,51 με ΦΠΑ

Μπουζί NGK DPR8EA-9

Yamaha XT 660X

9470100353
€7,97 με ΦΠΑ

Μπουζί NGK CR7E

Yamaha Tracer 900

9470000871
€8,60 με ΦΠΑ

Μπουζί NGK CPR9EA-9

Yamaha TDM 900

9470100241
€3,51 με ΦΠΑ

Μπουζί NGK DPR8EA-9